Informacja

W dniu 22.03.2022 r zakończyła się I tura rekrutacji. Obecnie trwa ocena formalna złożonych formularzy rekrutacyjnych, a następnie ocena merytoryczna. Po ocenie merytorycznej kandydaci będą zapraszani na rozmowę rekrutacyjną z doradcą zawodowym.