Lista rankingowa

Lista rankingowa do projektu „Przedsiębiorca z POWERem!” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.