Ocena formularzy rekrutacyjnych (II tura)

Lista wyników oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu: „Przedsiębiorca z POWERem!” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ( II tura naboru ).