Ocena formularzy rekrutacyjnych

Lista wyników oceny formularzy rekrutacyjnych do Projektu: „Przedsiębiorca z POWERem! realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.