Ogłoszenie o naborze

„INNOVO” Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU:

 „Przedsiębiorca z POWERem!”

Rekrutacja prowadzona będzie w dniach od 3 marca 2022 r. do 22 marca 2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne można będzie składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00 w:

Biurze Projektu:
„INNOVO” Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.
Biuro Projektu „Przedsiębiorca z POWERem!”
ul. Dworcowa 12 ; 38-200 Jasło

Punkcie rekrutacyjnym:
ul. Lewakowskiego 31, 38-400 Krosno;

elektronicznie w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem na adres: innovo@interia.pl (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

Kontakt:

„INNOVO” Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 12; 38-200 Jasło

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt na telefon komórkowy

tel: 663 122 330 ; 134405080

e-mail: innovo@interia.pl

Punkt rekrutacyjny:

ul. Lewakowskiego 31

38-400 Krosno


    Dowiedz się więcej o naszym projekcie!

    Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą 😉